logo

Báta, Észak-nyugati községrész belterületi csapadékvíz rendezés (TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00029)

2022.05.12

Báta, Észak-nyugati községrész belterületi csapadékvíz rendezés (TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00029)

A támogatás összege: 319,00 millió Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Munkaterület átadás: 2018. január 11.

Műszaki átadás - a projekt fizikai befejezése: 2018. szeptember 7.

 

​A csapadékvíz-elvezetéssel érintett terület egy része a Fő utca, a Vágóhíd utca, a Vágóhíd utca keleti végén levő tér által határolt terület, a másik része a Sárvíz csatornától északra eső lakóterület. A vízrendezéssel érintett terület a község belterületének kb. 60 %-át képezi.

A projekt a már kialakított árokrendszer szakszerű rekonstrukcióját, valamint új árkok, műtárgyak kiépítését tartalmazza. A befogadó Sárvíz - csatornába való betorkollás helyén ideiglenes elzárást biztosító műtárgyak épülnek. A bevezető árkok megfelelő fenékeséssel és burkolattal kerülnek kialakításra. Az utcai árkok előregyártott mederelem burkolattal készülnek, összefüggő rendszert képezve. A kapubehajtó hidak (gépkocsibállók) egységes szerkezeti megoldással, esztétikus képet mutatva épülnek ki. A meglevő, nem megfelelő kapacitású műtárgyak átépítésre kerülnek. A Fő utcától délre (a domboldal felé) eső utcákban három helyen (Petőfi utca, Hunyadi u., Árpád u.) zárt csatorna szakaszok épülnek, amelyek - a burkolat teljes szélességében kialakított - rácsos víznyelőkben végződnek. Ezáltal a dombról lezúduló záporvizek egy része már itt a csatornába áramlik, tehermentesítve ezzel a Fő utca keresztezésénél levő csőátereszek befolyási oldalát.