logo

Talált szemüveg

2022.12.21

Talált szemüveg

2022. december 21-én, a bátai Szent László Gyógyszertárban egy szemüveget találtak.
A szemüveg átvehető a polgármesteri hivatalban 2023. március 21. napjáig, ügyfélfogadási időben.
Az átvételhez a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:56. §-a szerint a dologra való jogosultságot hitelt érdemlően igazolni kell.
Amennyiben a szemüveg tulajdonosa 2023. március 21-ig nem jelentkezik, úgy azt a Ptk. 5:58. §-ában foglaltak szerint értékesítjük.