BÁTA KÖZSÉG AKADÁLYMENTESÍTETT HONLAPJA

Báta Község honlapjának akadálymetesítése a DDOP-3.1.1.-09-2009-0004 azonosítószámú, „Bátai Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése” című pályázat, EU-s társfinanszírozású projekt keretében kiírt pályázat támogatásával valósult meg.
Európai Unió logo
Új Magyarország Fejlesztési Terv logo

Betűméret I kicsi I közepes I nagy

TULIPÁNOS LÁDA

Erdei iskola
   
  
Erdei Iskola Szolgáltatásunk Céljai
 
Erdei iskola: sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulás-szervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.
 
Erdei iskola szolgáltatás az a szolgáltatás, amely az erdei iskola nevelési- és tanulásszervezési egység megvalósításához megfelelő helyszínt, az arra kidolgozott szakmai programot, és a tervezett tevékenységekhez szükséges szakembereket, eszközöket és anyagokat a pedagógusok igényei és elvárásai szerint szakszerűen és rendszerszerűen biztosítani kész és képes.
 

Báta a Sárköz legdélebbi települése, Budapesttől 170 km-re délre, Tolna megyében a Duna és a Duna-Dráva Nemzeti Park mellett fekszik. Az 56-os útról közelíthető meg.

Az Erdei iskola programmal a Szekszárdi Kistérségben a Gemenci Erdő közvetlen közelében fekvő ezer éves múltra visszatekintő Báta község természeti, történelmi, és kulturális adottságainak bemutatásán keresztül szeretnénk elérni a következő célokat: a közösség összetartó erejének növelése.

 
A tábor témája: a terület természeti, történelmi és kulturális értékeinek megismerése. Hogyan élt és él együtt az ember a természettel úgy, hogy azt a lehető legkisebb módon károsítja
 

A foglalkozások lebonyolítása, a kísérők szerepe:

A különböző foglalkozásokat az adott szakterületet képviselő, illetve gyakorló témavezetők tartják, melyhez természetesen csatlakozhatnak a csoportot kísérő nevelők is. A kísérők feladata ezen kívül a gyermekek felügyelete, illetve igény szerint szabadprogramok szervezése, melyhez a táborhely felszerelései szolgálnak segítségül (sporteszközök, társasjátékok).

A kirándulásokhoz, a települést és környékét megismertető programokhoz helyismeretünkkel igyekszünk a különböző korosztályok érdeklődési körének megfelelően összeállítani a legérdekesebb látnivalókat.

 

A foglalkozáson alkalmazott módszertani elvek céljai:

Az iskolai keretektől eltérő, kiscsoportos munkák során a részt vevőknek fejlődnek együttműködési készségeik, megtanulják, hogy egy csoportfeladat megoldása során saját, és a közös munkájukért egyaránt felelősek. (kooperatív módszer)

A fiataloknak lehetőségük nyílik egy-egy gyakorlati jellegű probléma többoldalú megközelítésére, közös megoldására. (projekt-módszer)

A módszerek élményt jelentenek a tanulóknak azzal, hogy a már elsajátított megismerési módszerek segítségével önállóan szerezhetnek ismereteket egy számukra még új és ismeretlen területről.

 
Témakörök:
 
Természeti környezet:  (3 modul) keretében (3 x 6.000,- Ft)
 

Meghatározó modul a Duna –Dráva Nemzeti Park gemenci tájegységének interaktív megismertetése.

A program fontos elemei:

Az ártéri erdő, mint a növények élőhelye (növényismeret, növénygyűjtés szabályai, növényhatározás, védett növények, gyógynövények).

Az ártéri erdő, mint az állatok élőhelye (fajismeret: rovarok, madarak védett madarak fekete gólya, emlősök, és ezek életmódja).

Az erdő és az ember kapcsolata (erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, vadászat).

Vízszabályozás (holtágak, csatornák,védőgát, szivattyúház, kövezés).

A halászat és eszközei

 
Történelem:  (3 modul) keretében (3 x 6.000,- Ft)
 

1093-ban Szent László király Bátán bencés apátságot alapított a Klastrom-hegyen, a Szent Vér ereklyéről nevezetes búcsújáró helyen több királyunk megfordult, kedvelt tartózkodási helye volt a Hunyadiaknak. A település a mai napig őrzi a sárközi népművészet gazdag hagyományait, a viaszos technikával történő tojásírást, szövést, csipkevarrást. A sárközi táncokat és dalokat népszerűsítő helyi tánccsoport a világ számos országát bejárta nagy sikerrel.

Az erdei iskolai programban a tanulók aktív közreműködésével a falu látnivalóit kívánjuk megismertetni: a Sárköz leggazdagabb helytörténeti néprajzi gyűjteményét őrző Tájház; Czencz János festőművész galériája; Szent Vér-templom; Szent Mihály-templom; Nepomuki Szent János-szobor (műemlék); Európában egyedülálló az 1897-ben épült (eredetileg gőzgéppel hajtott) faszéngáz generátoros robbanómotorral működő szivattyútelep, mely egész Sárköz belvízmentesítését hivatott biztosítani, és a mai napig működőképes.

Igény szerint kirándulást szervezünk a Vosinszky Megyei Múzeumba, ill. a Mohácsi csata emlékhelyére. Az öt nap programjába alternatívaként beilleszthető a Hunyadiak korát megjelenítő projektnap.

 
Népi Kultúra: (3 modul) keretében (3 x 6.000,- Ft)
 

Elmúlt idők embereinek mindennapi élete (Helyszín: Bátai Tájház és Halászház, Fazekas Alapítvány, Czencz János festőművész emlékháza): Ismerkedés a Sárközben élő magyar parasztok lakóházával, udvarával és eszközeivel.

A néptánc és népdal tanulással fejlesztjük a népi kultúra iránti érzékenységet, amely egyszerre nyújtja önmagunk érzelmi gazdagodását és a körülöttünk levő világ megismerésének lehetőségét játékosan, kényszer nélkül és vidáman.

  
Érdeklődni: info@bata.hu
   

 
Kézműves tábor
 
 
Sok szeretettel várjuk osztályok, illetve csoportok jelentkezését, akik érdeklődnek a kézművesség, a gasztronómia és a népművészet hagyományai iránt.
 
Táborunk ideje alatt elsajátíthatják számos népi kismesterség alapját. Megismerhetik a tojásírást, a szövést, a csomózást, a hímzést, a gyöngyfűzést, ezenkívül a halászháló készítést, a fazekasságot és a bőrdíszművességet.
 
Megtanulhatnak a táborozók kenyeret, lakodalmas kalácsot, lepényt és rétest sütni, illetve bepillantást nyerhetnek a bátai hagyományos ételek elkészítésének fortélyaiba.
 
A kézműves foglalkozásokat kirándulások, faluséták fűszerezik.
 
A kézműves foglalkozásoknak a 2005-ben Év Tájháza kitüntető címet elért Tájházunk kézműves műhelye ad otthont. A foglalkozásokat zsűrizett termékekkel rendelkező kézművesek tartják.
 
Elhelyezés: falusi vendégházakban
 
Érdeklődni: info@bata.hu
  +36/20/575 35 30
   

 
Néprajz
 
 
Hon és népismereti tantárgy oktatásának segítésére az alábbi témakörök szerint csoportosítva mutatjuk be a Tájházat
   
» Ház, hétköznapok a házban és ház körül
» Népi ételkészítés, étkezési szokások
» Ünnepek, jeles napok, ünnepi szokások:

Húsvéti ünnepkör

pünkösdi ünnepkör

Karácsonyi ünnepkö

» Népviselet.
» Gazdasági épületek( állattartás, terménytárolás).
» A paraszti munka, munkához kapcsolódó szokások.
» Termények, termékek, falusi kereskedelem
» Mesteremberek, mesterkedő parasztok
» A faluközösség
Érdeklődni:
 

 

   

© takaro@takaro.hu