ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
   
Betűméret I kicsi I közepes I nagy
  
                
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
         
3.
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, - az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), - ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
   
módosítva: 2008.09.30.
          
   
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv:
Báta Községi Önkormányzat képviselő-testülete -Átmeneti segély, temetési segély, méltányossági ápolási díj
Polgármester - Köztemetés
Jegyző - Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, gyermekvédelmi kedvezmény, hatósági igazolvány,bizonyítvány, nyilvántartás, adóhatósági ügyek, üzletek működése, állat és növényvédelmi ügyek, környezet és természetvédelmi ügyek
Anyakönyvvezető - Hatósági nyilvántartás
   
 
   
illetékességi területe
Báta község közigazgatási területe
   
 
ügyintézéshez  szükséges
dokumentumok, okmányok felsorolása
Személyi igazolvány vagy vezetői engedély, útlevél, lakcímigazolvány,
adóigazolvány,
TAJ számot igazoló Hatósági bizonyítvány
 
eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 28-33.§, 73.§, 73/A. §,7 4/A.§, 75.§

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
2.§ Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1750 forint.

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 
alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím:

Polgármesteri Hivatal 7149. Báta, Fő utca 147.

    Tájékoztató – hatósági bizonyítványról
  Tájékoztató – anyakönyvi kivonat kiállításáról
  Tájékoztató – Apai elismerésről
  Tájékoztató – Lakcímbejelentésről
 
az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 
Ügyintézéshez használt formanyomtatványok
      hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem    
      lakcím létesítéshez befogadó nyilatkozat