Előterjesztések
 
  
2014.10.20.
 
1.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása
2.
Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről
3.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele
4.
A nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása
5.
A nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
6.
A nemzetiségi önkormányzat bizottsági struktúrájának meghatározása
7.
Tiszteletdíjak megállapítása
8.
Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata
9.
Összeférhetetlenségi szabályok ismertetése
10.
Tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Egyebek:
 
1.