Fekete Gólya Ház - Báta

Múzeum - Élmény - Játék

A Bátáért Egyesület 2004 óta dolgozik az egykori református iskola és tanítói lak műemlék épületének megmentésén és múzeummá alakításán. A felújítás során a tető, épületszerkezet helyreállítása megtörtént és folyamatban van a nyílászárók elkészítése, villanyszerelés, belső vakolás. Az épület tervei mellett teljesen kész a jövendőbeli létesítmény projektje, melyhez már csak anyagi forrásokra van szükségünk.

A fekete gólya igen ritka és védett madár, melynek Európában a legsűrűbben lakott fészkelő-helye Gemencben található. A madár életmódjára jellemző, hogy igen nehezen figyelhető meg az élőhelyén, mivel rokonával ellentétben nem tűri jól az emberek közelségét. Mivel egyike a veszélyeztetett fajoknak, fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg az emberekkel más Gemencben élő fajokkal együtt a fekete gólya életmódját és szerepét a környezeti egyensúlyban.

Célcsoportunk minden korosztály, amely érdeklődik a környezet és az állatvilág iránt, elsősorban azonban az iskoláskorú gyerekek, akik már aktívan bevonhatók a tevékenységekbe és játszva tanulhatják meg környezetünk megóvását. Továbbá azok a speciális érdeklődésű hazai és külföldi személyek, akik kimondottan a fekete gólya iránt érdeklődnek, akár kutatás céljából is.

A kiállítás megvalósítása elsősorban a szemléletformálás és a környezettudatos magatartás kialakítása miatt fontos. Úttörő kezdeményezés egy olyan kiállítás létrehozása, mely elismerteti, meghonosítja ezt a fajta interaktív, természettudományos játszóházat, amely már kialakulóban van a Természettudományi Múzeumban is, valamint illeszkedik a Duna-Dráva Nemzeti Park azon céljához, hogy minél több speciális téma köré csoportosuló kiállítóhely jöjjön létre. Az országban és tudomásunk szerint Európában sincs olyan kiállítóhely, mely kifejezetten a fekete gólyára specializálódott.

Az intézmény létrehozásával megvalósul a Fekete Gólya Ház a Gemencet és elsősorban a fekete gólya életét bemutató interaktív beltéri és udvari kiállítóhelye, foglalkoztató, mely lehetőséget teremt tapasztalatok útján megismerni a speciális életközösséget.

A Bátáért Egyesület egy olyan, 21. századi interaktív természettudományi múzeumot kíván létrehozni és működtetni, mely komoly vonzerőt jelent, s mely elősegíti a település fejlődését, turisztikai vonzerejének növelését.