Kálvária kápolna (1861)


A kálvárián a kápolna 1861-ben épült a hívek adakozásából kőből és téglából.
A kápolnához vezető meredek úton 14 téglából épített, fehére meszelt stáció vezet.
A kápolna előtt 3 kereszt áll, középen Krisztus, jobb és ball oldal a két lator.

Egy korabeli feljegyzés:


"Kálvária hegy körülbelül 50 öl magaslatra emelkedik a római kthl. templom, paplak, iskola és városháza felett; a' hegycsucsán - honnét a' világ négy részire a legregényesebb kilátás gyönyörködteti a' szemlélőt és Pest, Bács-Bodrog, Baranya és Tolna megyék nagyobb része látható - épült 1861/62. években a' buzgo katholikus hivek fillérein egy csinos kápolna és a szokásos statiok a' csiga alaku uton, mely a' kálváriára vezet"

Kelt Bátán April hó 28. 1865


Kálvária kápolnában, a fogadalmi napon, minden évben szeptember 14-én 10:00-kor tartják a szentmisét.