logo

Tárlatvezetés

 

BÁTA MEZŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A NÉPI JOGÉLET EGY 1785 ÉS 1790 KÖZÖTT ÍRÓDOTT CURRENSKÖNYV  ​TÜKRÉBEN

 

A tájház gyűjteményében, a kéziratos források: népiskolai füzetek, tankönyvek, bizonyítványok, végrendeletek, hagyatéki leltárak mellett található egy kiemelkedő értékű dokumentum a 18. század végén keletkezett községi currenskönyv (a vármegye által küldött körlevelek gyűjteménye), melynek tartalma az akkori Báta mindennapjainak legszemléletesebb forrása. A Currens 1785-1790. szinte egy teljes épségében meglévő, túlnyomó többségben magyar nyelven íródott, kéziratos könyv, mely 1785. július 25. napjától 1790. január 9. napjáig rögzíti a mezőváros életét érintő fontos eseményeket. A könyv egyaránt tartalmaz hivatalos iratokat és magániratokat is. Tartalmazza a központi irányítás rendeleteit, utasításait valamint a helyi vezetés kötelezettségeit, döntéseit, ítéleteit. A község lakóinak egyéni ügyeiben rögzíti a végrendeleteket, házassági leveleket, név felvételét, tartási megállapodást stb. Ez a dokumentum II. József uralkodásának második felében a felvilágosult abszolutizmus idején keletkezett. A felvilágosult abszolutizmus politikájának legjellemzőbb vonása volt, hogy az állam közvetlenül beavatkozott a társadalom addig az államtól független szféráiba is, és ellenőrzése alá vonta a társadalmi élet egész területét.

A tárlatvezetés során betekintést nyerhet a látogató a 18. század végi közigazgatás és bíráskodás gyakorlatába. Megismerheti a helyi önkormányzat lehetőségeit és korlátait. A magánjogi ügyek kapcsán képet alkothat ez embereket egymáshoz fűző viszonyokról. Magyarázatot kaphat arra is, hogy mit keres egy falujegyzőkönyv a néprajzi gyűjteményben.

 

A TÁRLATVEZETÉS ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN VEHETŐ IGÉNYBE.

BEJELENTKEZÉS: +36 20/5764130           

 

A programon való részvételhez belépőjegy váltása és tárlatvezetési díj is szükséges.