logo

Múzeumpedagógia

Hon- és népismereti foglalkozás

A Bátai Tájház a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében múzeumpedagógiai programjaival segíteni kívánja az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. A kiállítás bemutatása a választott téma szerint, interaktív beszélgetés keretében történik. Kiemelt témák: a népi építkezés, berendezés, táplálkozás, népviselet, paraszti munkák, mesterségek, családi és társadalmi kapcsolatok, jeles napok, ünnepek.

 

Helyszín:  Bátai Tájház Báta, Fő utca 86.

Program időtartama: 45 perc.

Előzetes bejelentkezés alapján, nyitvatartási időn kívül is igénybe vehető.

Célcsoport: általános iskolások, középiskolások, felsőoktatásban tanulók, pedagógusok, szülők
 

I. téma: A ház. Házépítéshez használt anyagok, munkaeszközök bemutatása. A parasztházak stílusa, funkciója. A ház beosztása. Szoba beosztása és berendezése. Konyha funkciója, konyhai eszközök. Tüzelőberendezések változása.

II. téma: A népi táplálkozás. Étkezési rend. Alaptáplálékok. Ételek. Tárolás, tartósítás.

III. téma: A ház melléképületei: a kamra és a gazdasági épületek. Az állattartás és a terménytárolás épületei.

IV. téma: Hétköznapok. A paraszti munka éves rendje. Családon belüli munkamegosztás. Munkára nevelés. Közösen és kölcsönösen végzett munka. A munkához kapcsolódó szokások. Termények, termékek. Falusi kereskedők, mesteremberek.

V. téma: Jeles napok, ünnepek. Az évszakok jeles napjaihoz kötődő szokások. Ünnepek: egyházi, családi. Fiatalok tanulási, szórakozási szokásai.

VI. téma: Családi és társadalmi kapcsolatok. Rokonság, szomszédság, komaság. Az ember életének jelentős fordulópontjai.

A falu közössége, önigazgatási szervei. A falusi szellemi élet központja.

 VII. téma: Ruházat, népviselet, a viselet jelző szerepe, kelengye.

Foglalkozást segítő egyéb eszközök: Tájházi foglalkoztató füzet, demonstrációs ruhadarabok, kiállítás-vezető, kirakó, színező

 

Közösségi szolgálatos diákokat fogadunk

Elsősorban néprajz, hon- és népismeret, pedagógus, múzeumpedagógus, vizuális nevelés, turisztika, művelődésszervező szakirányban továbbtanulni szándékozó illetve ilyen irányú érdeklődéssel rendelkező diákokat várunk közösségi szolgálatra.

 

A közösségi szolgálatos diákok részére ajánlott tevékenységek:

A közérdekű muzeális kiállítóhely néprajzi gyűjteményének tisztán tartásában való segítségnyújtás.

A látogatók fogadásában, a múzeumpedagógiai foglalkozás tartásában, a tárgyak digitális nyilvántartásba vételében való közreműködés.

A látogató csoportok kísérése a falun belül egyik kiállítóhelytől a másikig.